Депутатът от БСП Кристина Сидорова ще предложи нов механизъм за категоризация на читалищата

Искането е на представители на 17 читалища от община Габрово

Народният представител от “БСП за България” Кристина Сидорова инициира работна среща с представители на читалищата в Община Габрово в навечерието на Деня на народните будители. Поводът за срещата са проблемите в работата на местните културни институции и липсата на адекватна на техните нужди законодателна рамка. “Изключително важно е за мен да чуем проблемите и да се постараем законово да улесним работата на читалищата, които са уникална културна институция, съхранила българския дух през вековете” , каза пред присъстващите депутатът от левицата. 

Неуредиците и неяснотите около работата им, както и рестриктивните мерки около субсидираните бройки в читалищата все повече демотивират габровските читалищни дейци. Този процес се задълбочава и от липсата на средства за поддържане на сградния им фонд и имущество, коментираха читалищните дейци. Липсата на ясно изразени критерии и регламент за разпределение на държавната субсидия от общините води до още повече проблеми, споделиха още присъстващите.

На вниманието на Сидорова бе предложен нов механизъм за категоризация на читалищата и точкова система на тази база, както и повече прецизност по отношение на изискванията за създаване на нови читалища. Народният представител от Габрово се ангажира с внасянето на промени в Закона за народните читалища, с които да облекчи работата им.