Социалистките от Габрово организират дискусии за проблемите със зависимостите

6.12.2017

Обединението на жените социалистки в БСП – Габрово за поредна година организира изяви, посветени на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените - инициатива на ООН за премахване на насилието, упражнявано върху жени. В рамките на Световната шестнадесетдневка (25 ноември, Международен ден за елиминиране на насилието над жените – 10 декември, Световен ден на човешките права), по цял свят емблематични сгради ще се осветят в оранжево, ще се провеждат множество акции в подкрепа на международната кампания на ООН „Да оцветим света в оранжево“.

Проектът на габровските социалистки „Свят без насилие и зависимости“ включва организиране на срещи в четирите общини на областта, на които се дискутират проблемите за зависимостите от психотропни вещества, алкохол и тютюнопушене и тяхната връзка с насилието върху жени.

На 5 декември стартира първата среща-разговор в читалище „Пробуда“ в Дряново. Предстоят дискусии в Трявна, на 10 декември, и в Севлиево, на 11 декември. На 12 декември в залата на ИМКА – Габрово, в 17 часа, представители на НПО, учители и активистки на Обединението, заедно с народните представители Кристина Сидорова и Анелия Клисарова, ще продължат обсъждането на ефективността на действащия Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и възможни добри практики за социално включване на жени и момичета, жертви на насилие, както и на младежи, употребяващи психотропни вещества.

Инициативата на социалистките е в подкрепа на стремежа на ЕС да постави правата на жените в центъра на новите цели за устойчиво развитие, включително конкретни цели за премахване на насилието, свързано с пола, и на вредните практики срещу жените и момичетата. От януари 2016 г. вече се прилага и нов план за действие относно равенството между половете за периода 2016-2020 г., а борбата срещу всички форми на насилие над жени и момичета е една от приоритетните цели в Евросъюза.