Народният представител от ПГ на БСП за България Кристина Сидорова бе гост на Националното откриване на Седмица на гората – 2018г.

02.04.2018

Тази година Седмицата на гората ще се проведе под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“. Домакин на мероприятието е Северноцентрално държавно предприятие. В събитието участваха официални лица, лесовъди и служители от горската система на страната, гости и представители на ведомства и институции.

Традиционно бяха връчени наградите „Лесовъд на годината“ и „Служител по контрола и опазването на горските територии“ за 2017 година.

След официалната част в зала “ Възраждане”, със символично залесяване се постави началото на Седмица на гората, чествана за първи път през 1925 г. като празник на зелесяването. Кристина Сидорова също подкрепи инициативата и участва в засаждането нa дърво в центъра на Габрово.

В чест на лесовъдския празник, в продължение на цялата седмица и на територията на цялата страна ще се извършат залесявания с участието на желаещи граждани.