Крум Дончев, "БСП за България": Има ли безстопанственост в Министерство на външните работи относно държавни имоти за над 1 млрд. евро?

Юни 21, 2021 Новини Избори 0 1368

21.06.2021 г.

Неведнъж е ставало въпрос за проблемите с управлението и поддръжката на държавните имоти извън страната, във връзка с тяхното стопанисване или извършване на разпоредителни сделки, но никога досега не са били поставяни пред такъв риск всички държавни имоти в чужбина вкупом. След направена проверка от страна на БСП чрез общодостъпната информация в сайта на Министерство на външните работи (МВнР) , на Портала за обществени поръчки (ПОП) и на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), се оказа, че държавно имущество на стойност над 1 млрд. евро, повече от 3 месеца, е оставено без застраховка. Предвид сериозността на проблема, изпращаме своя сигнал до министър-председателя на Република България г-н Стефан Янев, с копие до министъра на външните работи г-н Светлан Стоев.

С оглед на информацията, с която разполагаме, считаме, че има достатъчно основание да се извърши проверка относно казуса и действията на отговорните лица, бившия министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, както и директора на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ във външно министерство г-жа Мая Андонова-Генова.

Тъй като подобна безстопанственост и безотговорност по отношение на държавните имоти извън страната представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България (чл.12 от ЗДС „застроените имоти-публична държавна собственост, задължително се застраховат“), настояваме да бъде разпоредена и извършена цялостна проверка, както и да бъдем уведомени за резултатите в определения АПК срок. В случай, че съмненията ни се окажат верни след извършената проверка, ще настояваме прокуратурата да се самосезира.