Евгени Димитров: Спортът се нуждае от полическа адекватност, правилно управление и конкретен фокус

Юли 02, 2021 ГАБРОВО Новини Избори 0 659

Интервю с кандидата за народен представител от листата на \"БСП за България\" в Габрово Евгени Димитров

1. Господин Димитров, Вие сте изключително уважаван в Габрово, човек който и като състезател и като спортен деятел сте свързан с един от най-успешните габровски спортове ,ръгби спорта. Моля Ви да споделите извън Вашите лични усилия и тези на клуба Ви, смятате ли ,че представителния спорт в страната и в общината ни в частност получава достатъчно държавна и местна подкрепа за своето развитие ?

Е.Д.: Мисля, че общината е създала условия и дава необходимата подкрепа за Габровските клубове, като тук въпроса е дали е достатъчно и дали на национално ниво държавата просто е абдикирала от някои спортове, както  от към финансова подкрепа така и от към спортно технически бази. Тук говорим за спортове с по-малка популярност сред обществото.

2. Какво още би могло да бъде сторено по отношение на спортните бази ,а и по отношение на спортните клубове за да могат те да имат по малко ангажименти да търсят приходоизточници за финансиране, а насочват своите усилия към постигане на високи спортни резултати?

Е.Д.: Спортни бази за индивидуалните елитни спортове, с които в миналото се гордеехме всички знаем, че вече почети не съществуват. Говорим за спортове като вдигане на щанги, бокс, борба, кану-каяк, плуване, ски бягане и др. Трябва популяризиране на по-малко популярните спортове чрез реклама и излъчване на повече спортни събития по националните медии от световни и европейски форуми, от там ще дойде опознаването им, а също така и желанието на големи фирми и компании да рекламират чрез спорта. Подкрепата на държавата към фирмите и компаниите, които рекламират чрез даден вид спорт трябва да бъдат освобождавани от някои данъчни задължения и създаване на по-благоприятна атмосфера за развитието на бизнеса им.

3. Мисля , че е азбучна истина , че без развитие на масовия спорт няма как да постигнем високо спортно майсторство и високи резултати в спорта. Как да привлечем и приучим децата и младите да се занимават с масов спорт? Има ли механизми  държавата и общините да подпомогнат този процес ?

Е.Д.: Тук пак стигаме до популяризирането на спорта чрез световните и европейски форуми. Няма как деца, които нямат необходимата физика за популярните вече спортове / футбол, волейбол, и др./ да започнат да се занимават с ръгби например, след като не познават спорта и неговите предимства. Това става само с реклами и излъчване на световни и европейски първенства. Например да вземем една Румъния там ръгбито е включено в часовете по физическо изучва се както на теория /правилата/, така и има практически занимания. Тук стигаме до намесата на държавата за създаване на политика по изучаване и на другите видове спорт освен популярните за страната.

4. Изграждане на спортна база за масов спорт за населението , близо до местоживеенето на хората може би е един от ключът за реализиране на принципа „Здрав дух в здраво тяло!“, каква политика в това отношение предвижда вашата програма на БСП ?

Е.Д.: Спортът се нуждае от политическа адекватност, правилно управление и конкретен фокус. Трябва да се изградят спорни бази в големите области, които ще бъдат достъпни за обикновените хора. Базите да имат спортни площадки с различните съоръжения за дадения вид спорт, обособени места за съблекални, бани и места за консумация на храна, топли и студени напитки. Такива бази видя в Норвегия при участието ми с Националния отбор по ръгби. Имаше няколко стадиона, площадки с уреди за фитнес, съблекални с бани и кът за отдих.  

5. И накрая господин Димитров изхождайки от принципа ,че ентусиазма само не е достатъчен за постигане на резултати във всяко едно направление включително и спорта, моля Ви да споделите основните акценти които предвижда Вашата предизборна програма в това направление ?

Е.Д.: Увеличаване на размера на средствата в бюджетите на Министерството на младежта и спорта и на общините за спорт в свободно време, спорт за всички. Единни стандарти за спортна инфраструктура на национално и местно ниво. Повишаване на източниците на финансиране на спорта и контрол върху изразходването на средствата. Национална програма за възстановяване на центровете за олимпийска подготовка на елитните спортисти. Координационна структура за взаимодействие между ММС, МОН, МЗО, общините, училищата и университетските структури.