Валери Митов: Приоритетите на БСП са насочени преди всичко към младите хора, обвързани са с данъчни облекчения и конкретни цифри

Юли 08, 2021 ГАБРОВО Новини Избори 0 622

08.07.2021 г.

Г-н Митов, Вие сте от младото поколение политици в БСП. Много от връстниците Ви избраха да търсят реализация в столицата или в чужбина, вие защо предпочетохте Габрово и  България?

– Габрово е прекрасен град с многовековна история, със забележителен принос в българската култура, просветните традиции и индустриалния прогрес. Имал съм много възможности да напусна родното си място, но тук е моят живот, моето семейство и приятели. Дано не прозвучи патетично, но съм взел решение, дал съм си дума, че ще се боря със сърце и разум за доброто на Габрово, за по-доброто бъдеще на всички мои съграждани. Чувствам сили да поема тази отговорност.

В листите на партията има много млади хора, не само в нашия избирателен район, а и в цялата страна. Сигурен съм, че това обновление е в основата на един силен резултат.

 –  Най-големият проблем на областта, свързан с младите хора, е демографският. Какво ще направи вашата партия, какво сте записали в предизборната си програма, за да има реална подкрепа и грижа за тях?

- Липсата на работни места с добро заплащане и възможност за кариерно развитие, ниските доходи, засилената миграция към големите центрове са основните проблеми в Габровска област.

В нашите стратегически приоритети грижата за младите хора е разписана детайлно, конкретно, с ясни количествени показатели, за да се постигне висококачествено образование и държавна подкрепа за младите хора.

Ще цитирам: предвиждаме увеличаване на държавното финансиране за образование и наука на най-малко 5% от БВП, процент повече от програмите на други партии; подобряване на материалните условия в училищата и детските градини с цел постигане на съвременни стандарти; почти двойно увеличаваме еднократните помощи при раждане - досега за първо дете беше 250 лв., а в нашата програма е 500 лв., за второ дете  – 1000, за трето – 1500 лв.; родителите, които са осигурени минимум една година назад, ще получават еднократна помощ от 6500 лв. за всяко второ и трето дете; ще се увеличи и еднократната помощ за майки студентки на 6500 лева - сега е 2 880; месечният размер на майчинството през втората година ще стигне до размера на минималната работна заплата – от 380 до 650 лв.; на всички деца от първи до четвърти клас ще бъде давана еднократна помощ  в началото на учебната година от 250 лв.

Много важна стъпка е въвеждането на безплатни учебници от първи до дванадесети клас. Безплатни ще бъдат и лекарствата за деца до 14 години.

В грижата за младите хора предвиждаме и данъчни облекчения. Например, намаляване на данъчната и осигурителна тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете. Също така, нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години.

България се топи всеки ден. Демографската катастрофа става все по-видима. Затова казваме, че младите хора и децата са наш абсолютен стратегически приоритет.

-За културата предвиждате ли увеличение на средствата?

-Целта ни в следващото Народно събрание е да постигнем 1 процент от брутния вътрешен продукт (БВП) за култура. В последния бюджет са заделени едва 0.4 процента. Ако изчислим, според последния бюджет 1 процент е над милиард и сто милиона. Досега се отделя около една четвърт от това, към което ние се стремим. Предвижда се увеличаване на заплатите на библиотечни и музейни работници.

-Какво  конкретно  предвиждате за местната икономика, за малкия и среден бизнес?

-На първо място, бих казал, намаляване на административната тежест, включително на счетоводната отчетност на малките предприятия, дребните търговци и производителите. Разбира се, това е свързано с цялостната реорганизация на електронното управление и въвеждане на работеща цифрова инфраструктура, което включва разработване, поддържане, мрежи с голям капацитет... трябва да вървим към това. Ще насърчаваме достъпа на малките и средни предприятия до алтернативни източници на финансиране като емисии на акции и облигации, различни механизми, които облекчават нуждите на оборотния капитал, като факториг например. За укрепване на местната икономика предвиждаме инвестиции в индустриални паркове, бизнес инфраструктура и социални предприятия, които да имат изразен социален ефект върху уязвимите групи.