Габровските учители против прием след 4 клас в езикови и математически гимназии

Учители и директори се обединиха срещу готвените промени в новия закон за просветата

Учители и директори на основните училища и професионалните  гимназии в Габрово се обединиха срещу готвените промени в новия закон за просветата, които дават право на езиковите и хуманитарните гимназии да приемат ученици от пети клас, а не както досега след седми. Срещата бе организирана от регионалната структура на ГД ДНЕС, и на нея бяха поканени всички народни представители от област Габрово. На поканата се отзова само Кирил Добрев,народен представител от левицата,  който пое ангажимент да предаде становището на габровските учители в комисията по образование.
„С готвените промени обричаме основните училища да останат без най – добрите си ученици. Бавно ще се превърнем в начални училища, а и какво е посланието, което изпращаме на обществото, само гимназиите стават, другите училища не ”, казаха в защита на своето мнение преподавателите.
За регулиран прием в математическите гимназии се обяви директорът на ПМГ – Габрово Цветана  Кюмюрджиева, според нея събрани заедно  талантливите деца израстват  и развиват таланта си.
Основен проблем за образователните институции се оказаха делегираните бюджети и  принципът, че парите следват ученика. „Нужна е нова формула за финансиране, защото така  сме притиснати да се борим за всяко едно дете. ”