Кой обърка областния план за младежта, питат младите социалисти

Младежкото обединение на БСП – Габрово остро възразява срещу областния план за младежта за 2015г

Младежкото обединение на БСП – Габрово остро възразява срещу областния план за младежта за 2015г., изготвен от работна група към Областна администрация – Габрово и публикуван на официалния сайта на институцията.
Това младите социалисти направиха, чрез разпространена в медиите тяхна позиция.
Областният план за младежта е разработен въз основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за младежта 2012-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и базирайки си на анализите на потребностите на младежите, представени от четирите общини в областта.
Според младежите на БСП недоумение буди фактът как в плана са попаднали дейности, предложени от определени политически партии, след като по решение на Общински съвет – Габрово от 29.01.2015г, бе гласувано от Общинския план за младежта, да отпаднат тези предложенията, с цел избягване на политизирането на младежките дейности и с ясното разбиране, че младежите са надпартийни. „Политизирането на толкова важен сектор е недопустимо“, възразяват от МО на БСП – Габрово.
„Младите хора в нашата област имат нужда от подкрепа и възможност за развитие, от работещи и адекватни нормативни документи, а не от поредния план, изготвен от формално създадени групи, които нямат реална представа, за техните необходимости и цели за развитие.
Длъжни сме да зададем въпросите как и защо същите политически инициативи и дейности намериха място в Областния план и кой носи реална отговорност за създадената прецедентна ситуация? Колко реална и адекватна е информацията въз основа, на която е разработен този изключително важен документ? Как е изработен самият план и ако за база е използван Общинският план за младежта, защо е допусната такава грешка и не е взето под внимание решението на Общински съвет – Габрово.
Неспазването на Решение на Общински съвет е нарушение, което трябва и има своите последствия. С приемането на този Областен план за младежта за 2015г., ясно се декларира, че съществуват групи на заинтересовани организации и лобистки кръгове, които не желаят да се съобразят не само с интересите на младите хора, но и с решение на институцията Общински съвет, която определя правилата и реда на територията на Габрово“, се казва още в позицията на младежите социалисти в Габрово.

източник: www.gabrovonews.bg